HÀNG NHẬP KHẨU TỪ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC & NHẬT BẢN - ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE HOẶC PHONE: 0908 11 77 00


Hỏi Đáp

Thế nào là nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia ?. Tỷ lệ để đạt được về tiêu chí nước sạch theo bộ tiêu chí là bao nhiêu ?

Hỏi: Thế nào là nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia ?. Tỷ lệ để đạt được về tiêu chí nước sạch theo bộ tiêu chí là bao nhiêu ?


Đáp:
 1. Nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 17/6/2009.
 2. Nước hợp vệ sinh là nước sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thoả mãn các yêu cầu chất lượng: không màu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi.
 3. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh trong đó có tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Quốc gia trên tổng số hộ của xã, cụ thể như sau:

  - Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: 80% số hộ, trong đó 45% số hộ sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn quốc gia.

  - Đồng bằng sông Hồng, Đông nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long: 90% số hộ, trong đó 50% số hộ sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn quốc gia.

  - Bắc trung Bộ và Duyên hải Nam trung Bộ: 85% số hộ, trong đó 50% số hộ sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn quốc gia.

   
  Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia mà xã cần đạt theo chỉ tiêu nông thôn mới là 70% trở lên